Welcome New KPTM/KUPTM Student

Panduan Keselamatan Data (Palang Dokumen)

Sistem eRegister hanya boleh diakses oleh pelajar yang telah membuat Bayaran Pengesahan & Pendaftaran sebanyak RM350. Pelajar yang masih belum membuat pembayaran tersebut, sila ke -> Sistem eAdmission.


1. Nombor rujukan (Reference Number Offer Letter) boleh rujuk pada permulaan surat tawaran (diatas tarikh). Sila pastikan Reference Number Offer Letter bermula dengan SATU (1) HURUF seperti 'A', 'L', 'K', 'W', 'D', ,F, atau 'H' dan diikuti jujukan nombor. Contoh : A0123456789 / A0111111111-R1 / A0222222222-M

2. Sebarang pertanyaan berkenaan eRegister sahaja, hubungi En Hanis Rani : 03-91795600 ext 372 dari jam 9.00am sehingga 4.00pm.

3. Pertanyaan berkenaan Program, Pertukaran dan Pembayaran, hubungi Pemasaran : 03-91795600 ext 711 dari jam 9.00am sehingga 4.00pm.